Domov

AEVITAS, n. o. - ZARIADENIE PRE SENIOROV v obci Pčoliné má prevádzku s celoročným pobytom a kompletným poskytovaním sociálnych služieb v zmysle zákona 448/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov s kapacitou 20 klientov.

Zariadenie pre seniorov je určené pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby a pre osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek. Zariadenie pobytovou formou poskytuje sociálne služby spočívajúce v odborných činnostiach, ubytovaní, stravovaní, ostatných obslužných činnostiach a ďalších činnostiach. Prevádzka zariadenia je celoročná. Jeho poslaním je vytvoriť prostredie simulujúce rodinné prostredie domova pri plnom rešpektovaní súkromia prijímateľov a ich podnecovaním k zachovaniu svojho psychického a fyzického zdravia.